Yâ sayyida ssâdâti yâ bâbal himâ

Yâ man ‘alâ rruslil kirâmi taqaddama

Wa safâ zzamânu bimad_hi Tâha fahwa ktasâ

‘Izzan wa -ijlâlan Wa zâda takaruman

    

 

يا سيد السادات يا باب الحمى

يا من على الرسل الكرام تقدما

وصفا الزمان بمدح طه واكتسى

عزاً وإجلالاً وزاد تكرما